PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT

MI VAN VELED MAGYARORSZÁG!?
PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT

A Magyar Szocialista Párt zenei pályázatot hirdet előadók és zenekarok számára, olyan zenei felvételre, mely a fiatal korosztály problémáiról és az őket foglalkoztató közéleti témákról szól, a fiatalokat érdeklő vagy érintő társadalmi témát dolgoz fel.

1. A pályázók köre, a jelentkezés feltételei

Bármely természetes személy jogosult pályázatot benyújtani állampolgárságra, tartózkodási helyre, korra való tekintet nélkül, amennyiben a jelen pályázati feltételeket és részvételi szabályzatot elfogadja, továbbá elfogadja az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

Pályázni egyénileg és zenekarral is lehet. A jelentkezés alapfeltétele, hogy a szóló előadó vagy a zenekar összes tagja 14 évesnél idősebb és 30 évesnél fiatalabb kell legyen.

Amennyiben a pályázó még nem töltötte be 18. életévét, a részvételhez és a pályázat benyújtásához törvényes képviselője (pl. szülő) írásos hozzájárulásának benyújtása is szükséges.

2. A pályázat tárgya

A beadandó, saját készítésű zenei anyag (hanganyag vagy videoklip) stílusában nincs megkötés, de a pályázatban rögzített téma feltételeinek meg kell felelnie.

Fontos kitétel, hogy a beérkező pályamunka tartalma (szövege, képi világa stb.) nem tartalmazhat megbotránkoztató, kirekesztő vagy más módon sértő tartalmat. Lehetsz tehát szókimondó, de maradj a jó ízlés és a törvényi keretek között.

3. A pályázat történő jelentkezés módja és a pályaművek beérkezésének határideje

A pályázatra a https://mivanveled.hu/#jelentkezem alatti linken lehetséges.

A jelentkezésnél a pályázónak az alábbi adatokat szükséges megadni:
– név,
– e-mail cím,
– telefonszám
– szóló zenész / együttes neve

Az érvényes jelentkezéshez egy rövid bemutatkozás is szükséges, amelyben néhány mondatban bemutatod magadat vagy a zenekarodat (pl. milyen stílusú zenét játszotok, mikor hoztátok létre a zenekart, mi a célotok).

A pályaművek beérkezési határideje: 2021. július 15. Ezt követően történik meg a pályaművek zsűrizése és indul el a közönségszavazás időszaka.

4. A pályaművek elbírálása, eredményhirdetés

A nyertes pályázat kiválasztása a benyújtott pályázatok közül történik. A nyertes pályázatot a szakmai zsűri / bírálóbizottság választja ki. A közönség szavazatai alapján a legtöbb szavazatot megszerző pályázó megnyeri a közönségszavazást, amelyet külön díjjal jutalmazunk.

4.1. A zsűri szavazásának rendje

A szakmai zsűri 3 főből áll. A szakmai zsűri tagjait a pályázat kiírója írásban kéri fel szakmai ismérvek fényében a saját döntése alapján.

Szakmai zsűri tagjai:
Donászy Tibor: dobos (EDDA, P. Mobil, Tunyogi Rock Band, Mobilmánia)
Takács (Kanóc) Roland: basszusgitáros (Ocho Macho)
Wirth Zoltán: Hirklikk.hu tulajdonosa, reklám és kommunikációs szakember

Minden zsűritag egy szavazatot ad le, azaz megnevezi azt a pályaművet, amelyik álláspontja szerint a nyertes pályamű. A zsűri tagjai a döntés után jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a személyes egyeztetés helyét és idejét, a jelenlévők nevét, illetve név szerint az egyes zsűritagok által megnevezett legjobb pályamű címét és a pályázó adatait. A versenytitkár köteles a zsűri személyes egyeztetésén részt venni, a jegyzőkönyvet rögzíteni, valamint azt aláírásával hitelesíteni. A jegyzőkönyvet a zsűri tagjai is aláírják.

Amennyiben a zsűri bármely tagja személyes akadályoztatás végett a döntést megalapozó egyeztetésen személyesen részt venni nem tud, úgy az egyeztetésen telekommunikációs eszköz útján is részt vehet. Amennyiben olyan előre nem látható ok merülne fel, amelynek következtében a zsűri valamelyik tagja telekommunikációs eszköz útján sem képes részt venni a zsűri egyeztetésén, úgy döntését írásban a versenytitkár részére megküldeni köteles. Amennyiben bármelyik zsűritag a jelen bekezdésben meghatározottak szerint szavaz, azaz személyesen nem vesz részt a szavazáson, úgy a versenytitkár ezen tényt a jegyzőkönyvben feltüntetni köteles.

A szakmai zsűri a döntését nem köteles indokolni. A pályázó a döntéssel szemben jogorvoslattal nem élhet. A zsűri tagjai díjazásban részesülnek. A díjazás mértékét – figyelembe véve a beérkezett érvényes pályázatok számát is – minden esetben a pályázat kiírója határozza meg.

4.2. A közönség szavazásának rendje

A közönségszavazás időszaka a pályaművek beérkezési határidejét követően indul el.

A szavazás időtartamának lezárultát követően a pályázat kiírójának megbízottja a beérkező szavazatokat közjegyző jelenlétében haladéktalanul összeszámolja, a szavazás eredményét jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni pályaművenként történő lebontásban a közönség által leadott szavazatok számát, a szavazatszámlálás helyét és idejét. A jegyzőkönyvet mind a pályázat kiírójának megbízottja, mind a közjegyző aláírásával ellátja, a pályázat kiírójának megbízottja az aláírt jegyzőkönyvet, illetve pályaművenként elkülönítetten borítékokba helyezve az egyes pályaművekre leadott szavazatokat a versenytitkár részére haladéktalanul átadja.

4.3. A szavazatok összesítése és a nyertes kihirdetése

A versenytitkár a zsűri szavazatait tartalmazó jegyzőkönyv, illetve a közönség szavazatait tartalmazó jegyzőkönyv alapján megállapítja a pályázat nyertesét, valamint a közönségszavazás nyertesét. A pályázat nyertese azon pályamű, amely a zsűri szavazatait összevetve a legtöbb szavazatot kapta. A közönségszavazás nyertese azon pályamű, amely a közönség szavazatait összevetve a legtöbb szavazatot kapta.

A versenytitkár a szavazatok összesítésének végeredményéről jegyzőkönyvet vesz fel, amely tartalmazza a nyertes pályaművek címét és szerzőjét, a jegyzőkönyv felvételének helyét és idejét. A versenytitkár a jegyzőkönyvhöz mellékelten csatolja a zsűri, illetve a közönség által leadott szavazatokat tartalmazó jegyzőkönyvek eredeti példányait. A versenytitkár a jegyzőkönyvet aláírja és haladéktalanul átadja a pályázat kiírójának részére.

A pályázat kiírója a https://mivanveled.hu/ oldalon teszi közzé a nyertest. A közzétételt követő 8 munkanapon belül a pályázat kiírója a nyertes pályamű szerzőjét elektronikus úton értesíti a jelentkezési lapon megadott elektronikus elérhetőségen.

5. Díjazás

A zsűri és a közönségszavazatok alapján, több mint 1.000.000,- Ft értékben osztunk szét nyereményeket.

A zsűri által értékelt pályaművek közül az első helyezettet 500.000,- Ft értékű stúdiófelvétel, továbbá 500.000,- Ft értékű vdeoklip forgatást illet meg.

A beérkezett pályaművek közül a közönség által a legtöbb szavazatot begyűjtő pályamű szerzője 500.000,- Ft értékű hangszerutalványt nyer.

BUY NOW